• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Obavijesti

   RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE DJECE JASLIČKE DOBI

   Poštovani,

   Za roditelje djece upisane u jaslice  umjesto inicijalnog razgovora održat će se roditeljski sastanak. Na roditeljski sastanak dolazi jedan roditelj, bez djeteta. Na roditeljskom sastanku dobiti ćete sve potrebne informacije važne za polazak djeteta u jaslice.

   Ukoliko niste pri upisu predali potvrdu o sistematskom pregledu djeteta ili kopiju knjižice cijepljenja, molimo ponesite to na roditeljski sastanak. Jednako tako, ako dijete ima ikakvu poteškoću, uključeno je negdje na terapije molimo dostavite novije nalaze i mišljenja stručnjaka koji s djetetom rade.

   Zbog epidemiološke situacije roditeljski sastanak održat će se u manjim grupama na terasi vrtića. Prilikom ulaska u vrtić, dužni ste izvršiti dezinfekciju ruku i obuće, te nositi masku. Na porti će Vam se izmjeriti temperatura te ste dužni ostaviti svoje kontakt podatke.

   Raspored održavanja roditeljskih sastanaka pogledajte u priloženom dokumentu.

   Više

   REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU 2021./22. GODINU

   Poštovani roditelji,

   Pri objavi popisa primljene djece za Središnji dječji vrtić došlo je do administrativne pogreške koja nije utjecala na rezultate upisa. Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece, čl.9. ˝Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je podnijeti zahtjev za svaku pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge vrtića˝, a po čl.13 ˝Pravo prvenstva ostvaruju djeca koja su već upisana u vrtić.˝ Novim zahtjevima se popunjavaju postojeći kapaciteti. Svim zahtjevima dodjeljuje se ID broj pod kojim se oglašavaju rezultati upisa poštujući Uredbu o zaštiti osobnih podataka. Greškom su različitim zahtjevima za obnovu upisa dodijeljeni isti ID brojevi te smo istu grešku ispravili u ovoj objavi rezultata. Svi podatci ostaju nepromijenjeni. Ispričavamo se zbog nastale pogreške!

   Povjerenstvo za upise

   Ravnateljica

   Više

   Oglas o upisu

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/20-01/21, UR.BROJ: 2117-107-02-20-1, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2021./2022., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 3. do 14. svibnja 2021. godine, vrši se upis djece 

   u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2021./2022. godinu

   I.

   Zbog epidemije Covida 19 i propisanih epidemioloških mjera upis u Dječji vrtić Metković provodit će se na daljinu, odnosno elektroničkim putem.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   E-mail adresa za dostavu potrebne dokumentacije je: upisi@vrticimetkovic.hr

   Dokumentacija se može donijeti i na portu Središnjeg dječjeg vrtića, radnim danom od 8 – 12 sati.

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će na e-mail adresu dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu elektronički se prilažu skenirani/fotografirani sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i presliku knjižice cijepljenja djeteta
   • Popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti   e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja;  dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike); potvrda o redovnom školovanju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
   • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
   • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području Grada Metkovića, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati djeca iz susjednih općina.

   VI.

   Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 29. svibnja 2021. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Dječjeg vrtića.

   Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 30. svibnja do 06. lipnja 2021. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 11. lipnja 2021. godine. 

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Više