• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Nekategorizirano

   KONAČNI REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU 2022./23. GODINU

   Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Metković“ Povjerenstvo za upise utvrđuje konačne rezultate upisa:

   Dijete upisano u Vrtić slijedom oglasa započinje ostvarivati program od 1. rujna (četvrtak).

   Obavijest o datumu i načinu održavanja roditeljskog sastanka objaviti ćemo naknadno.

   Više

   Oglas o upisu

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/20-01/21, UR.BROJ: 2117-107-02-20-1, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2021./2022., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 3. do 14. svibnja 2021. godine, vrši se upis djece 

   u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2021./2022. godinu

   I.

   Zbog epidemije Covida 19 i propisanih epidemioloških mjera upis u Dječji vrtić Metković provodit će se na daljinu, odnosno elektroničkim putem.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   E-mail adresa za dostavu potrebne dokumentacije je: upisi@vrticimetkovic.hr

   Dokumentacija se može donijeti i na portu Središnjeg dječjeg vrtića, radnim danom od 8 – 12 sati.

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će na e-mail adresu dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu elektronički se prilažu skenirani/fotografirani sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i presliku knjižice cijepljenja djeteta
   • Popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti   e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja;  dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike); potvrda o redovnom školovanju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
   • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
   • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području Grada Metkovića, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati djeca iz susjednih općina.

   VI.

   Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 29. svibnja 2021. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Dječjeg vrtića.

   Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 30. svibnja do 06. lipnja 2021. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 11. lipnja 2021. godine. 

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Više

   Obavijest za roditelje

   U srijedu 13. ožujka 2019. godine, u 17 sati u dvorani Središnjeg dječjeg vrtića će se održati roditeljski sastanak za roditelja djece predškolskog uzrasta.

   Dnevni red: 1. Spremnost djeteta za školu

   Za roditelje djece područnih vrtića roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 14. ožujka u 17 sati u Dječjem vrtiću Radost.

   Više

   VAŽNO !!!! OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Metković, 22. svibnja 2017.

   OBAVIJEST

   roditeljima

   U skladu s Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ za pedagošku godinu 2017./2018. obavještavamo vas da će se u vremenu

   od 1.do 16. lipnja 2017. godine

   vršiti potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

   Vrtića i roditelja/skrbnika djece 

   u zbornici Središnjeg dječjeg vrtića do 9 do 14 sati svakog radnog dana.

   VAŽNE NAPOMENE:

   1. Roditelji skrbnici koji nisu dostavili potvrdu o urednoj procijepljenosti djeteta ili obrazloženju izabranog pedijatra neće moći potpisati ugovor.
   2. Roditeljima/skrbnicima će biti uručena uplatnica za uplatu upisnine  u iznosu od 100 kuna.
   3. Roditelji/ skrbnici koji nisu podmirili dugovanja prema Vrtiću neće moći potpisati ugovor.

    

   UKOLIKO RODITELJI NE POTPIŠU UGOVOR U NAVEDENOM ROKU DIJETE ĆE SE SMATRATI NEUPISANO!

    

   REZULTATI UPISA – SREDIŠNJI VRTIĆ 2017-18

   REZULTATI UPISA DJECE DV Radost 2017.-18.

   Rezultati upisa DV VID 2017.-2018.

   LISTA ČEKANJA – SREDIŠNJI VRTIĆ 

   LISTA ČEKANJA – DV RADOST

    

   Više