• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   OBAVIJEST ZA RODITELJE

   Prema naputku HZJZ, Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, s obzirom da od 16. lipnja 2018. godine nije bilo novooboljelih od ospica u Dubrovačko neretvanskoj županiji, djeca koja nisu cijepljena protiv ospica zbog kontraindikacija za cijepljenje mogu se vratiti u kolektiv. Kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti utvrđuje liječnik koji obavlja imunizaciju, a prije pristupanja imunizaciji sukladno odredbama članka 11. i 12. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (Narodne novine, broj 103/2013.).

    

   Podsjećamo, da je za djecu koja nemaju kontraindikacije za cijepljenje, provedba cijepljenja prema Programu obveznih cijepljenja uvjet za pohađanje vrtića, a sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijena i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/2002, 121/2007) koji proizlazi iz zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

                                                                                                                                                        Ravnateljica:  Julijana Bebić

   Više