• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Obavijesti

   Mala Olimpijada 2015. g.

   Na igralištu ONK Metković održana je šarena i vesela Dječja olimpijada na kojoj su nastupili predškolci Dječjega vrtića Metković, njih 120 podijeljenih u četiri ekipe.
   Prije sportskih nadmetanja mladi su natjecatelji manifestaciju započeli mimohodom i podizanjem olimpijske zastave na jarbol pa je nakon toga svečana čina sve natjecatelje, njihove tete i gledatelje na tribinama pozdravila ravnateljica Dječjeg vrtića Metković Mira Penavić. Ona ih je upoznala s time da se to natjecanje odvija deveti put u organizaciji Športske zajednice grada Metkovića. Okupljenima se potom obratila zamjenica gradonačelnika Katarina Ujdur koja je istaknula važnost učenja mladih sportskom duhu i poštenoj igri te je službeno proglasila početak ovog natjecanja.
   Mladi sportaši svoju su spretnost pokazali u četirima sportskim disciplinama – trčanju na 50 metara, bacanju loptice, skoku udalj s mjesta i mininogometu, a natjecali su se Galebovi pod vodstvom tete Aurelije Paponja,Slavuji pod vodstvom tete Slavice Vladimir, Vjevericepod vodstvom tete Davorke Šutalo i Žapci koje je vodila teta Tanja Njavro.
   Evo i onih koji su osvajali olimpijske medalje. U trčanju na 50 metara među dječacima najbrži su bili Luka Šutalo, Vito Bebić i Šime Tolj, a među djevojčicama Ana Obradović, Marija Brajković i Dora Galov.
   Lopticu su najdalje bacili dječaci Alen Popović, Ante Obradović i Pavo Dramac te djevojčice Antonela Perdeda, Iva Grmoja i Irena Bebić.
   S mjesta udalj najviše su skočili dječaci Marko Jerković, Filip Gutić i Matej Vladimir, dok su među djevojčicama to bile Brigita Rakić, Leonarda Sršen i Eva Simat.
   Nakon atletskih uzbuđenja igran je turnir u malom nogometu. Titulu najbolje momčadi ove godine osvojila je ekipa Žapci koja je u finalu nadigrala Galebove. Treće mjesto pripalo je Vjevericama koje su pobijedile Slavuje.
   Ukupan pobjednik ovogodišnje Dječje olimpijade je ekipa Vjeverice.

   Više

   NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE – bez zasnivanja radnog odnosa

   Na temelju članka 25. i 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97.,107/97. i 94/13. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ Metković raspisuje

    

    

   NATJEČAJ

   ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

   ZANIVANJA RADNOG ODNOSA

    

    

   RADNO MJESTO:                          ODGOJITELJ/ICA

   MJESTO RADA:                             Metković

   BROJ TRAŽENIH RADNIKA:     3

   VRSTA ZAPOSLENJA:                 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   RADNO VRIJEME:                        Puno radno vrijeme

   NAKNADA ZA PRIJEVOZ:          Djelomično

    

   Uz zamolbu kandidati prilažu:  

   1. Životopis
   2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97., 107/07. i 93/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN: 133/97.)
   3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
   4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
   5. Uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
   6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

   Napomena:

   • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad će biti sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim propisima.

    

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:

   DJEČJI VRTIĆ „METKOVIĆ“ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

   Više

   NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA – bez zasnivanja radnog odnosa

   Na temelju članka 25. i 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97.,107/97. i 94/13. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ Metković raspisuje

    

   NATJEČAJ

   ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

   ZANIVANJA RADNOG ODNOSA

    

    

   RADNO MJESTO:                          STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

   MJESTO RADA:                             Metković

   BROJ TRAŽENIH RADNIKA:     1

   VRSTA ZAPOSLENJA:                 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   RADNO VRIJEME:                        Puno radno vrijeme

   NAKNADA ZA PRIJEVOZ:          Djelomično

    

    

   Uz zamolbu kandidati prilažu:  

   1. Životopis
   2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97., 107/07. i 93/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN: 133/97.)
   3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
   4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
   5. Uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
   6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

    

   Napomena:

   • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad će biti sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim propisima.

    

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:

   DJEČJI VRTIĆ „METKOVIĆ“ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, s naznakom „Natječaj za stručnog suradnika pedagoga“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

    

   Više

   Sudjelovanje na Regionalnoj smotri projekata u Dubrovniku

   Na regionalnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade RH za područje predškolskog odgoja održanoj 12. ožujka 2015. godine u Dubrovniku prikazano je 27 projekata, od čega dva projekta dolaze iz Dječjeg vrtića Metković. Jedan od projekata je Pametna pčelica voditeljice Jadranke Jerković u kojem su sudjelovala djeca iz DV Radost, a drugi projekt je Kućo draga kućice voditeljica Karmen Laskač i Pave Begić, u kojem su sudjelovale dvije skupine Središnjeg dječjeg vrtića. Čestitke našim kolegicama na uloženom trudu i lijepom predstavljanju u Dubrovniku!

   Više

   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICE

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

               METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-15-2

   Metković, 9. siječnja 2015. god.

    

   Na temelju  članka 56. i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Metković Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J 

   ZA RADNO MJESTO KUHARA/ICE

    

   1. Jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.         

    

   UVJETI za radno mjesto:

    Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) : KV KUHAR/ICA

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   1. dokaz o stručnoj spremi
   2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)
   3. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Više

   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

    

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

             METKOVIĆ

    

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-15-2

   Metković, 9. siječnja 2015. god.

    

   Na temelju  članka 56. i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Metković i Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (N.N. 44/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J

   ZA RADNO MJESTO DOMARA

    

   1. Jedan (1) izvršitelj  osoba s invaliditetom za rad 20 sati tjedno.         

    

   UVJETI za radno mjesto:

   Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13): KV odgovarajućeg smjera.

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   1. dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom
   2. dokaz o stručnoj spremi
   3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)
   4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

    

   Više