Obavijesti

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-15-3

Metković, 15. rujna 2015.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A  J 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

 1. Jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Više

OBAVIJEST O UPISU U PREDŠKOLU

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe upućujemo:

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine.

 

Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 30. rujna 2015. godine u Središnjem dječjem vrtiću

svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Više

ODGOJNE SKUPINE 2015/2016. GODINA

RODITELJSKI SASTANAK 

održat će se 31. kolovoza s početkom u 19 sati u Vrtiću/odgojnoj skupini vašeg djeteta.

Odgojne skupine 2015./2016. g.:

LEPTIRIĆI

CVJETIĆI

ZVJEZDICE

ŽABICE

BUBAMARE

RIBICE

PATKICA

CIPELIĆI

ISKRICE

PČELICE

popodnevna PAHULJICE

popodnevna SMJEHULJCI

 

DV RADOST PERLICE

DV RADOST PČELICE

DV RADOST BUBAMARE

DV RADOST  POPODNEVNA RIBICE

DV RADOST POPODNEVNA ZVJEZDICE

DV VID – LOPOČI

DV OTRIĆ SEOCI – PČELICE

Više

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601/02-15-01/01

Urbroj: 2117-107/15-01-1

Metković, 11. kolovoza 2015.

 

Predmet: obavijest o rezultatima natječaja od 7.  srpnja 2015. godine –  sudionicima natječaja, svima

 

Natječaj objavljen 7. srpnja 2015. godine za radno mjesto spremačice okončan je izborom kandidata prijavljenih na natječaj kako slijedi.

 

 1. Željka Bebić i Suzana Bajo  na neodređeno puno radno vrijeme.
 2. Ivana Primorac na određeno puno radno vrijeme.

 

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Metković“ Metković kandidati sudionici predmetnog natječaja se obavještavaju ovim putem.

 

R a v n a t e l j i c a:

Mira Penavić, dipl. pedagog

Više

OBAVIJEST – NOVI UPISNI ROK!

 

Odlukom Upravnog vijeća poništava se obavijest o potpisivanju ugovora s roditeljima.

Budući da je nakon prvog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta po skupinama, zbog nepotpisivanja ugovora od strane roditelja, Upravno vijeće raspisuje novi upisni rok

 25. i 26. kolovoza 2015. godine od 8 do 12 sati.

Više

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-15-2

Metković, 8. srpnja 2015.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A  J

 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

 1. Jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Više

Natječaj za radno mjesto spremačice

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-15-1

Metković, 7. srpnja 2015.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A  J

 

za radno mjesto spremačice

 1. Dvije (2) izvršiteljice na neodređeno puno radno vrijeme.
 2. Jedna (1) izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

 

 

Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 

 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
 • potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Više

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-15-1

Metković, 7. srpnja 2015.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A  J

 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

 1. Tri (3) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme.
 2. Tri (3) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

 

Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“.

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Više

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA – VAŽNO !

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Metković, 8. lipnja 2015.

O  B  A  V  I  J  E  S  T

roditeljima

U skladu s Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ za pedagošku godinu 2015./2016. obavještavamo vas da će se u vremenu

od 15. lipnja do 3. srpnja 2015. godine 

vršiti potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

Vrtića i roditelja/skrbnika djece

U zbornici Središnjeg dječjeg vrtića od 9 do 14 sati

svakog radnog dana.

VAŽNA NAPOMENA:

Roditeljima/skrbnicima će biti uručena uplatnica za uplatu upisnine  u iznosu od 100 kuna.

Roditelji/ skrbnici koji nisu podmirili dugovanja prema Vrtiću neće moći potpisati ugovor.

 

Više