Archive

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

            METKOVIĆ

Klasa: 601-02/14-05/01

Ur.broj: 2117-107-01-14-2

Metković, 24. rujna 2014. god.

 

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

 

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

 

  1. ODGOJITELJ/ICA

 

Jedan (1) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  / 25 sati tjedno, do  31. svibnja 2015. godine.

 

 UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.)

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

–          dokaz o stručnoj spremi

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

 

 

Ravnateljica:

Mira Penavić, dipl. pedagog

Više

OBAVIJEST O UPISU U PREDŠKOLU

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe upućujemo:

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.

 

Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 30. rujna 2014. godine u Središnjem dječjem vrtiću svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Više