• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Ostalo

   Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine” broj 10/97107/07 i 94/13

   Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)

   Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

   Zakon o ustanovama

   IZJAVA-O-NEPOSTOJANJU-SUKOBA-INTERESA

   ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

   Interna-odluka-o-bagaletnoj-nabavi

   PLAN-NABAVE-DV-METKOVIĆ

   Plan-nabave-DV-Metković-2018-izmjene

   Plan nabave – 2. dopuna