Obavijesti

OBAVIJEST SVIM DOBAVLJAČIMA – e računi

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

DV Metković kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja NE smije (PREDVIĐENE SU VISOKE KAZNE), zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Vrtiću od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer DV Metković neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom.

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Vrtiću putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. PRILOZI se mogu dostavljati uz eRačun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na eRačunu. Ovo vrijedi isključivo za PRILOG eRačunu.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika.

Informacijski posrednik DV Metković je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom ili drugi).

Na koji način se otvara servis e-račun (jer će se samo preko njega moći poslovati s DV Metković kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika, a najbolje se posavjetovati s vlastitim računovodstvenim servisom.

Više

DANI OTVORENIH VRATA DJEČJIH VRTIĆA GRADA METKOVIĆA

Pozivamo  sve  roditelje  i  djecu, koji  nas  žele posjetiti u  našim  Vrtićima,  na Dane otvorenih  vrata koji se održavaju od 4.lipnja do 5.lipnja 2019. godine.

U utorak, 4. lipnja 2019., od 9:30-11:00 održavaju se likovne radionice u dvorištu Središnjeg vrtića i DV Radost.

U srijedu, 5.lipnja 2019., od 9:30-10:30  je slobodan  ulaz u predškolske  skupine u Središnjem vrtiću i  DV Radost.

Od 3. do 7. lipnja 2019.  održavaju se završne svečanosti predškolskih  skupina.

Veselimo se vašem  dolasku !

 DV Metković

Više

Održana je Dječja olimpijada predškolaca iz Dječjeg vrtića Metković

Dječja olimpijada u kojoj su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Metković održana je u utorak, 21 svibnja na igralištu ONK Metković.

Stotinjak vrtićana-predškolaca, podijeljenih u skupine Galebovi, Slavuji, Vjeverice i Žapci, okušalo se prvi put u olimpijskim disciplinama: trčanje 50m, skok u dalj, bacanje loptice, mali nogomet. Ukupni pobjednik je skupina Žapci.

Naši mali olimpijci koji su osvojili prva mjesta idu na županijsko olimpijsko natjecanje koje će se ove godine održati u Stonu.


Više

OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2019./2020., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

 

O    G    L    A    S

 od 6. do 17. svibnja 2019. godine, vrši se upis djece 

u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2019./2020. godinu

 

Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) mogu preuzeti zahtjev za upis u Središnjem dječjem vrtiću u Ulici kralja Zvonimira 22, radnim danom,  kao i na našim stranicama (klikom za preuzimanje na dnu stranice).

 

II

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

(*obvezna dokumentacija)

 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)*
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta*
 • Potvrda o sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta*
 • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja
 • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
 • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
 • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
 • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku
 • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
 • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
 • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

 

III

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta

 

IV

Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković, do 17. svibnja 2019. godine,  kada se roditelje obavještava o vremenu inicijalnog razgovora i dodjeli identifikacijskog broja djeteta.

V

Rezultati upisa će biti objavljeni do 31. svibnja 2019. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Dječjeg vrtića. Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 1. do 8. lipnja 2019. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 15. lipnja 2019. godine. 

Više