• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Programi

   PROGRAMI

   Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelji se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

   • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
   • poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
   • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
   • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
   • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece ( poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove )
   • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi

   Dječji vrtić Metković provodi temeljni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja i skrbi za djecu od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u školu.

   Ovaj predškolski program provodi se svakodnevno u tjednu od ponedjeljka do petka – vrtić ne radi subotom, nedjeljom te praznicima i blagdanima koji se slave na razini Republike Hrvatske.

   Dva su osnovna organizacijska oblika:

   Jaslice – za djecu od prve do treće godine života:

   • 10-satni boravak od 6:30 do 16:30 h
   • 5,5-satni boravak od 6:30 do 12:00 h

    

   Vrtić – za djecu od treće godine života do polaska u školu:

   • 10-satni boravak od 6:30 do 16:30 h – produženi / smjenski rad do 20:00 h
   • 5,5- satni boravak od 7:00 do 12:30 h

    

   Vrtić – za djecu od četvrte godine života do polaska u školu:

   • 5,5-satni popodnevni boravak od 13:00 do 18:30 h

    

   Pored redovnih programa DV Metković u svojoj programskoj strukturi provodi posebne programe koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, i to su:

   • Rano učenje engleskog jezika
   • Integrirani sportski program za svu djecu vrtićkog uzrasta.
   • Program zdravstvenog odgoja
   • Program za roditelje – Rastimo zajedno

    

   Alternativni jaslički odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori (1-3god)

   Alternativni odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori (3-6god)

   Programi javnih potreba:

   • Program Predškole (250 sati godišnje)
   • Program za djecu s teškoćama