• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   RASTIMO ZAJEDNO – RADIONICE ZA RODITELJE

   OBAVIJEST

    ZA RODITELJE DJECE DO 4. GODINE

   Organiziramo 11 radionica iz  UNICEF–ovog programa

   „RASTIMO ZAJEDNO“ sa roditeljima koji žele:

   • Povećati vještinu roditeljstva
   • Postati sigurniji u odgoju
   • Doći do novih rješenja za stare probleme
   • Biti zadovoljan roditelj uz zadovoljno dijete
   • Ugodno se družiti sa drugim roditeljima

   RADIONICE ĆE SE ODRŽAVATI UTORKOM OD  17 00 DO 19 00 SATI

   U ZBORNICI DV METKOVIĆ

   PRVA RADIONICA U UTORAK 04. 10. 2016.

   VODITELJICE RADIONICA: DAVORKA ŠUTALO, KARMEN LASKAČ I MARINA BARJAKTAROVIĆ

   PRIJAVE NA O97-698-5514

   OPŠIRNIJE o radionicama za roditelje RASTIMO ZAJEDNO

   Više

   OBAVIJEST O UPISU U PREDŠKOLU

   U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe upućujemo:

     

   Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

   od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine.

    

   Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 26. rujna 2016. godine u Središnjem dječjem vrtiću svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

    

   Više

   ODGOJNE SKUPINE, LISTE ČEKANJA I OBAVIJEST ZA RODITELJE

   Dragi roditelji,

   Roditeljski sastanak održat će se 31. kolovoza u 18:30 u Vrtiću / odgojnoj skupini Vašeg djeteta.

    

   LISTA ČEKANJA – SREDIŠNJI VRTIĆ

   LISTA ČEKANJA – RADOST

    

   ODGOJNE SKUPINE – SREDIŠNJI VRTIĆ:

   LEPTIRIĆI

   CVJETIĆI

   ZVJEZDICE

   MEDVJEDIĆI

   ISKRICE

   ŽABICE

   RIBICE

   BUBAMARE

   CIPELIĆI

   PATKICA

   PČELICE

   popodnevna PAHULJICE

   popodnevna SMJEHULJCI

   ODGOJNE SKUPINE – DV RADOST:

   BUBAMARE

   PČELICE

   JAGODICE – POPODNEVNA

   ZVJEZDICE – POPODNEVNA

    

   DV OTRIĆ SEOCI – PČELICE

   DV VID – LOPOČI


    

    

    

    

    

    

   Više

   Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/16-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-16-3

   Metković, 27. lipnja 2016.

    

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
   • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

    

    

                                                                                                     R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   POMOZIMO DJECI AFRIKE – odgojna skupina CIPELIĆI

   Odgojna skupina CIPELIĆI  u 11. mjesecu 2015. godine započela je s realizacijom edukativno – humanitarnog projekta POMOZIMO DJECI AFRIKE. Cilj projekta bio je pomoći onima kojima je to potrebno, a to su u ovom slučaju djeca Afrike. U realizaciji projekta sudjelovali su roditelji, djeca i odgojitelji na način da smo sakupljali otpadnu ambalažu te dobivena financijska sredstva uplatili na žiro račun humanitarne udruge Marijini obroci. kroz razne stvaralačke aktivnosti djeca su postepeno stjecala znanja o tom dalekom kontinentu, o životu, kulturi i običajima njihovih stanovnika, a osobito djece. Naučili su uvažavati različitosti i razumijevati potrebe drugih. U tijek projekta uklopile su se i maškare i naša afrička maska, a kao kruna svegabile su dvije naše plesne točke na završnoj priredbi također s temom Afrike. Ovaj projekt radili smo sa puno ljubavi i motivacije. djeca su se obogatila s puno novih spoznaja. što je najvažnije ostvarili smo cilj, a to jedobrobit za četvero djece u Africi  koja će zahvaljujući nama narednih godinu dana imati topli obrok. Nadamo se da se ovo sjeme humanosti koje smo posijali u dječja srca proklijati i dati ploda u njihovom budućem životu.

   ODGOJITELJICE:

   Silvana Arapović i Ana Volarević

   Više