• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

               METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/14-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-14-2

   Metković, 24. rujna 2014. god.

    

    

   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J

    

   ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

    

   1. ODGOJITELJ/ICA

    

   Jedan (1) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  / 25 sati tjedno, do  31. svibnja 2015. godine.

    

    UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

   Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.)

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   –          dokaz o stručnoj spremi

   –          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

   –          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)

   –          dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Više

   OBAVIJEST O UPISU U PREDŠKOLU

   U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe upućujemo:

   Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

   od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.

    

   Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 30. rujna 2014. godine u Središnjem dječjem vrtiću svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

   Više

   VAŽNO !!!! – OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA

    

   Obavještavaju se roditelji koji su popunili zahtjev za upis, a u danim rokovima nisu potpisali ugovor za upis djeteta u Vrtić da se ista djeca smatraju ne upisanima.

    

   Tim roditeljima dajemo još jedan termin da potpišu ugovor, 28. 08. 2014. od 8 do 12 sati . Roditelji koji ne potpišu ugovor ovaj dan mogu smatrati da njihova djeca nisu upisana, a upisat će se djeca s liste čekanja.

    

    

    

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   UPRAVNO VIJEĆE

   Više

   REZULTATI UPISA U VRTIĆ I OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA !!!

   OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA – VAŽNO

   JASLICE 1

   JASLICE 2

   STARIJA JASLIČNA SKUPINA

   MLAĐA SREDNJA SKUPINA – 10H PROGRAM

   MLAĐA SREDNJA SKUPINA – 10H PROGRAM (2)

   MLAĐA SREDNJA SKUPINA – 10H PROGRAM (3)

   SREDNJA STARIJA SKUPINA – 10H PROGRAM

   STARIJA SREDNJA SKUPINA – 5,5H PROGRAM

   STARIJA SREDNJA SKUPINA – 10H PROGRAM

   POPODNEVNA MJEŠOVITA SKUPINA 1

   POPODNEVNA MJEŠOVITA SKUPINA 2

   DV RADOST – MLAĐA SREDNJA SKUPINA 5,5H PROGRAM

   DV RADOST – STARIJA SREDNJA SKUPINA – 10H PROGRAM

   DV RADOST – POPODNEVNA MJEŠOVITA SKUPINA 1

   DV RADOST – POPODNEVNA MJEŠOVITA SKUPINA 2

   DV VID – MJEŠOVITA SKUPINA

   DV OTRIĆ SEOCI- MJEŠOVITA SKUPINA

    

   Više