Archive

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE – bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 25. i 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97.,107/97. i 94/13. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ Metković raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

ZANIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

RADNO MJESTO:                          ODGOJITELJ/ICA

MJESTO RADA:                             Metković

BROJ TRAŽENIH RADNIKA:     3

VRSTA ZAPOSLENJA:                 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

RADNO VRIJEME:                        Puno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:          Djelomično

 

Uz zamolbu kandidati prilažu:  

 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97., 107/07. i 93/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN: 133/97.)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Napomena:

 • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad će biti sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim propisima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „METKOVIĆ“ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Više

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA – bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 25. i 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97.,107/97. i 94/13. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ Metković raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

ZANIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

RADNO MJESTO:                          STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

MJESTO RADA:                             Metković

BROJ TRAŽENIH RADNIKA:     1

VRSTA ZAPOSLENJA:                 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

RADNO VRIJEME:                        Puno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:          Djelomično

 

 

Uz zamolbu kandidati prilažu:  

 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97., 107/07. i 93/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN: 133/97.)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Napomena:

 • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad će biti sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim propisima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „METKOVIĆ“ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, s naznakom „Natječaj za stručnog suradnika pedagoga“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Više

Projekt: Kućo draga kućice
Više