• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   1. ožujka – NACIONALNI DAN EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

   Edukacijski rehabilitator ( ranije poznat naziv – defektolog) kao stručni suradnik u dječjem vrtiću, prvenstveno je usmjeren na unapređivanje procesa inkluzije, koja podrazumijeva uključivanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravnih sudionika odgojno-obrazovnog procesa uz osiguravanje dodatne podrške kada je to potrebno.

   Područja rada na kojima djeluje su sljedeća:

   • rad s djecom (individualni ili grupni)
   • suradnja s roditeljima
   • suradnja s odgajateljima, stručnim timom, ravnateljicom kao i društvenom sredinom
   • stručno usavršavanje

   Edukacijski rehabilitator najveći dio svog rada posvećuje radu s djecom s ciljem identifikacije djece s razvojnim odstupanjima te prevencije i ublažavanja daljnjih razvojnih teškoća, što se ostvaruje putem neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog rada. Navedeno podrazumijeva poticanje i razvoj motoričkih, perceptivnih, spoznajnih, komunikacijskih, emocionalnih te socijalnih vještina i funkcija.

   Uloga edukacijskog rehabilitatora u odnosu na roditelje jest upoznavanje s vrstom i stupnjem teškoće kod djeteta, kao i pružanje podrške u prihvaćanju i razumijevanju djetetove teškoće. Osim toga usmjeren je i na savjetodavni rad o primjernim postupcima poticanja razvoja djeteta u obiteljskom okruženju.

   Edukacijski rehabilitator  ima ulogu  u ostvarivanju uvjeta za uključivanje djece u redovite programe dječjeg vrtića, te  pružanje podrške odgojiteljima u radu i proširivanju stručnih znanja. Suradnja s odgojiteljima i stručnim timom od velike je važnosti i provodi se s ciljem utvrđivanja individualnih odgojno-obrazovnih potreba djeteta i određivanjem primjerenih oblika i metode rada u skladu sa sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djeteta.

   Edukacijski rehabilitator  također prati nove spoznaje iz područja edukacijsko rehabilitacijske znanosti, primjenjuje iste, unaprjeđuje svoj rad kontinuiranim stručnim usavršavanjem te surađuje sa ostalim ustanovama (odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi).

   “Sami možemo malo učiniti, zajedno možemo učiniti mnogo.“ Helen Keller

   Više