• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   Oglas o upisu

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/20-01/21, UR.BROJ: 2117-107-02-20-1, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2021./2022., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 3. do 14. svibnja 2021. godine, vrši se upis djece 

   u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2021./2022. godinu

   I.

   Zbog epidemije Covida 19 i propisanih epidemioloških mjera upis u Dječji vrtić Metković provodit će se na daljinu, odnosno elektroničkim putem.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   E-mail adresa za dostavu potrebne dokumentacije je: upisi@vrticimetkovic.hr

   Dokumentacija se može donijeti i na portu Središnjeg dječjeg vrtića, radnim danom od 8 – 12 sati.

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će na e-mail adresu dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu elektronički se prilažu skenirani/fotografirani sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i presliku knjižice cijepljenja djeteta
   • Popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti   e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja;  dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike); potvrda o redovnom školovanju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
   • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
   • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području Grada Metkovića, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati djeca iz susjednih općina.

   VI.

   Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 29. svibnja 2021. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Dječjeg vrtića.

   Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 30. svibnja do 06. lipnja 2021. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 11. lipnja 2021. godine. 

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Više

   DANI MEDIJSKE PISMENOSTI

   U organizaciji Agencije za elektroničke medije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s brojnim partnerima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 19. do 25. travnja 2021. godine u RH održali su se četvrti Dani medijske pismenosti.

   U sklopu Dana medijske pismenosti, psihologinja Silvija Vidojević održala je radionice za djecu predškolske dobi na temu Djeca i mediji. Cilj radionica je bio poučiti djecu što su mediji, vrste medija, te kako razlikovati medije od stvarnog svijeta.

   Medijska pismenost jedna je od ključnih vještina za život u 21. stoljeću koja olakšava usvajanje navika preispitivanja medijskih sadržaja i vještina izražavanja potrebnih za kritičko razmišljanje. Predstavlja obrazovanje za život, humanističke vrijednosti, aktivno građanstvo i odgovorne medijske prakse.

   Više

   COVID-19 – Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije

   Dragi roditelji,

   S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju u našem gradu još jednom Vam skrećemo pozornost na upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19, napisane od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja iz kolovoza 2020. godine.

   U nastavku vam donosimo najbitnije stavke iz navedenih uputa te Vas ovim putem još jednom želimo podsjetiti na važnost pridržavanja svih epidemioloških mjera.

   Čuvajmo jedni druge !

   Više

   DV Metković ostvario uvjete za potvrdu Siguran vrtić

   U 2020./2021. pedagoškoj godini DV Metković uključio se u projekt Sigurnije škole/vrtići. Koordinatorice provedbe aktivnosti su pedagoginja Mira Penavić i psihologinja Silvija Vidojević.

   Cilj projekta je poboljšati znanja i kompetencije djece i odgojitelja u područjima prve pomoći, pripreme za izvanredne situacije, psihosocijalne podrške i sigurnosti u vrtiću. Podizanjem informiranosti o ovako važnim temama direktno utječemo na povećanje sigurnosti u našem vrtiću.

   Više