Prehrana djece predškolske dobi

JELOVNICI

S obzirom da je predškolska dob vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta, veoma je važno ponuditi prehranu sa preporučenim dnevnim unosom hranjivih tvari. Prehrana djeteta treba se sastojati od tri glavna obroka – doručak, ručak, večera – i dva međuobroka – zajutrak i užina, a kako bi se poboljšalo uzimanje hrane, između obroka se ne preporuča suvišno uzimanje slatkiša, grickalica, slatkih napitaka i gaziranih pića koji sadrže puno kalorija, a nedovoljno hranjivih tvari.

Prilikom obroka bitno je ne odvlačiti pažnju drugim sadržajima, poglavito ne gledanjem televizije, slušanjem radija ili igranjem. Preporuča se da obroci budu u predviđeno vrijeme, s odgovarajućim razmacima, te dovoljnog trajanja, u prostoru namijenjenom za jelo.

Svakodnevno je potrebno poticati dijete da:

  • jede raznoliko
  • ne preskače doručak
  • jede svakih 4 do 6 sati (ima tri glavna obroka i dva međuobroka)
  • uravnoteži unos hrane i tjelesnu aktivnost
  • u prehranu uključi dovoljno žitarica, koje su osnovni izvor energije, povrća i voća
  • u prehranu uključi dovoljno hrane koja sadrži kalcija i željeza te bjelančevina
  • izbjegava masnu, slanu i previše slatku hranu

Pravilnim unosom ovih ključnih hranjivih tvari možemo spriječiti mnoge bolesti koje se sve češće javljaju u dječjoj dobi, npr. pretilost, dijabetes, visoki krvni tlak, alergije … ali i mnoge bolesti koje se javljaju u odrasloj životnoj dobi, a posljedica su nepravilnog načina prehrane.

Pravilni način prehrane osigurava potpuni fizički i psihički razvoj djeteta, a dobre prehrambene navike koje dijete usvoji tijekom djetinjstva postavit će temelje u odrasloj dobi.

Prehrana djece u Dječjem vrtiću Metković planira se i provodi prema važećim prehrambenim standardima i normativima, koji su određeni  ”Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima” (NN 121/07).

Također, u DV Metković provodi se i sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti (HACCP plan), sukladno zahtjevima Zakona o hrani ( NN 46/07 i 155/08) i Pravilnika o higijeni hrane   (NN 99/07 i 27/08).

Osim kontrole koja se svakodnevno provodi unutar vrtića također se provodi i kontrola od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik, ispostava Metković. Odjeli prehrane i mikrobiologije Veterinarskog instituta Split utvrđuju energetsku vrijednost obroka 1 put u pedagoškoj godini i provode mikrobiološku analizu hrane 2  puta u pedagoškoj godini sukladno ”Pravilniku o mikrobiološkim standardima za namirnice” (NN 46/94) i ”Pravilniku o dopuni i izmjeni Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice” (NN 20/01 i NN 40/01 i NN 125/03).