Nekategorizirano

Obavijest za roditelje

U srijedu 13. ožujka 2019. godine, u 17 sati u dvorani Središnjeg dječjeg vrtića će se održati roditeljski sastanak za roditelja djece predškolskog uzrasta.

Dnevni red: 1. Spremnost djeteta za školu

Za roditelje djece područnih vrtića roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 14. ožujka u 17 sati u Dječjem vrtiću Radost.

Više

VAŽNO !!!! OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Metković, 22. svibnja 2017.

OBAVIJEST

roditeljima

U skladu s Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ za pedagošku godinu 2017./2018. obavještavamo vas da će se u vremenu

od 1.do 16. lipnja 2017. godine

vršiti potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

Vrtića i roditelja/skrbnika djece 

u zbornici Središnjeg dječjeg vrtića do 9 do 14 sati svakog radnog dana.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Roditelji skrbnici koji nisu dostavili potvrdu o urednoj procijepljenosti djeteta ili obrazloženju izabranog pedijatra neće moći potpisati ugovor.
 2. Roditeljima/skrbnicima će biti uručena uplatnica za uplatu upisnine  u iznosu od 100 kuna.
 3. Roditelji/ skrbnici koji nisu podmirili dugovanja prema Vrtiću neće moći potpisati ugovor.

 

UKOLIKO RODITELJI NE POTPIŠU UGOVOR U NAVEDENOM ROKU DIJETE ĆE SE SMATRATI NEUPISANO!

 

REZULTATI UPISA – SREDIŠNJI VRTIĆ 2017-18

REZULTATI UPISA DJECE DV Radost 2017.-18.

Rezultati upisa DV VID 2017.-2018.

LISTA ČEKANJA – SREDIŠNJI VRTIĆ 

LISTA ČEKANJA – DV RADOST

 

Više

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/16-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-16-3

Metković, 27. lipnja 2016.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

N  A  T  J  E  Č A  J

 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

 1. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.
 2. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

 

Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

 

 

                                                                                                  R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Više