• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Archive

   Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/16-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-16-3

   Metković, 27. lipnja 2016.

    

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. ODGOJITELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
   • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

    

    

                                                                                                     R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   POMOZIMO DJECI AFRIKE – odgojna skupina CIPELIĆI

   Odgojna skupina CIPELIĆI  u 11. mjesecu 2015. godine započela je s realizacijom edukativno – humanitarnog projekta POMOZIMO DJECI AFRIKE. Cilj projekta bio je pomoći onima kojima je to potrebno, a to su u ovom slučaju djeca Afrike. U realizaciji projekta sudjelovali su roditelji, djeca i odgojitelji na način da smo sakupljali otpadnu ambalažu te dobivena financijska sredstva uplatili na žiro račun humanitarne udruge Marijini obroci. kroz razne stvaralačke aktivnosti djeca su postepeno stjecala znanja o tom dalekom kontinentu, o životu, kulturi i običajima njihovih stanovnika, a osobito djece. Naučili su uvažavati različitosti i razumijevati potrebe drugih. U tijek projekta uklopile su se i maškare i naša afrička maska, a kao kruna svegabile su dvije naše plesne točke na završnoj priredbi također s temom Afrike. Ovaj projekt radili smo sa puno ljubavi i motivacije. djeca su se obogatila s puno novih spoznaja. što je najvažnije ostvarili smo cilj, a to jedobrobit za četvero djece u Africi  koja će zahvaljujući nama narednih godinu dana imati topli obrok. Nadamo se da se ovo sjeme humanosti koje smo posijali u dječja srca proklijati i dati ploda u njihovom budućem životu.

   ODGOJITELJICE:

   Silvana Arapović i Ana Volarević

   Više

   DV METKOVIĆ POBJEDNIK ŽUPANIJSKE OLIMPIJADE U DUBROVNIKU !

   Dječji vrtić Metković je pobjednik 15. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, koje je u organizaciji Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije održano u Dubrovniku, na igralištu u Gospinom polju, a koje je otvorila županijska pročelnica Marijeta Hladilo.

   Nastupilo je dvanaest vrtića. Mališani su se natjecali u bacanju loptice, skoku u dalj, trčanju, štafeti te nogometu. Metkovci su bili najbolji u atletici, a drugi u malom nogometu gdje je najviše uspjeha imao Dječji vrtić Vela Luka.

   Trofej Fair play pripao je Dječjem vrtiću Opuzen, koji će biti domaćin 16. Olimpijskog festivala Dubrovačko-neretvanske županije.

   Rezultati prema disciplinama:

   • TRČANJE 50m – DJEVOJČICE

   1. mjesto: PETRA OBRADOVIĆ

    • ŠTAFETA 4x 25 M – DJEČACI

   2. mjesto: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ (MARKO ŠUNJIĆ, IVAN KOZINA, JOSIP KRSTIČEVIĆ, MARIN PLEĆAŠ)

    • BACANJE LOPTICE – DJEČACI

   1. mjesto: MIHOVIL VIDOVIĆ

    • SKOK U DALJ – DJEVOJČICE

   2. mjesto: LUCIJA MATIĆ

   ATLETIKA 

   1. mjesto: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   MALI NOGOMET:

   2. mjesto: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ (IVAN VRNOGA, BRUNO NIŽIĆ, LUKA ORŠULIĆ, ANTONIO ČARAPINA, ROKO PARMAĆ, NIKO TRANPA, KARLO DRAGOVIĆ, MLADEN UJDUR, TONI MAJIĆ, MATEJ ŠUTALO)

   UKUPNI POBJEDNICI 15. ŽUPANIJSKOG OLIMPIJSKOG FESTIVALA:

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

    

   Više