• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Obavijesti

   Testiranje vida četverogodišnjacima

   U prostorijama Dječjeg vrtića Metković djelatnici Referentnog centra Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, Klinke za očne bolesti Medicinskog fakulteta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kliničkebolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, u nedjelju 27. rujna odradili su preventivne preglede vida na slabovidnost (ambliopiju). Pregledima su bila obuhvaćena djeca rođena u razdoblju 1.7.2011. – 31.12.2011. godine.

   Prijavilo se 50 roditelja koji su doveli svoje četverogodišnjake na vrlo brz i jednostavan pregled, koji im može biti presudan za kvalitetu života. Naime ambliopija je najčešća patologija vida u djece i vodeći uzrok sljepoće na jednome oku, a moguće ju je liječiti i izliječiti samo u ranom periodu rasta i razvoja djeteta, do oko 7. godine života. Kako je ambliopija najčešće bolest jednoga oka, djeca se u pravilu ne žale na smetnje vida, a roditelji je ne mogu zamijetiti. Najviši stupanj zdravog vida u oba oka jest opažanje dubine prostora. Osobe s ambliopijom imaju slabije izražen dubinski vid, svijet se doima plošan, bez treće dimenzije. Zato ovi preventivni pregledi su nužni, jer se može na vrijeme pravilnim oftamološkim tretmanom i izliječiti, rekao nam je voditelj ovog projekta prof.dr.sc Mladen Bušić, ravnatelj KB „Sveti Duh“ koji je pokretač i voditelj ovog ispitivanja u Hrvatskoj. Gospodin Bušić, inače naš Metkovac, uz to što je i ravnatelj, predstojnik je Klinike za očne bolesti KB “Sveti Duh“ i profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

   DSC_7998 DSC_8001 DSC_8002 DSC_8003 DSC_8004 DSC_8005 DSC_8006 DSC_8012 DSC_8014 DSC_8015

   Više

   Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-15-3

   Metković, 15. rujna 2015.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

    

   N  A  T  J  E  Č A  J 

   za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   1. Jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

   Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
   • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
   • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   OBAVIJEST O UPISU U PREDŠKOLU

   U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe upućujemo:

   Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

   od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine.

    

   Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 30. rujna 2015. godine u Središnjem dječjem vrtiću

   svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

   Više

   ODGOJNE SKUPINE 2015/2016. GODINA

   RODITELJSKI SASTANAK 

   održat će se 31. kolovoza s početkom u 19 sati u Vrtiću/odgojnoj skupini vašeg djeteta.

   Odgojne skupine 2015./2016. g.:

   LEPTIRIĆI

   CVJETIĆI

   ZVJEZDICE

   ŽABICE

   BUBAMARE

   RIBICE

   PATKICA

   CIPELIĆI

   ISKRICE

   PČELICE

   popodnevna PAHULJICE

   popodnevna SMJEHULJCI

    

   DV RADOST PERLICE

   DV RADOST PČELICE

   DV RADOST BUBAMARE

   DV RADOST  POPODNEVNA RIBICE

   DV RADOST POPODNEVNA ZVJEZDICE

   DV VID – LOPOČI

   DV OTRIĆ SEOCI – PČELICE

   Više

   Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601/02-15-01/01

   Urbroj: 2117-107/15-01-1

   Metković, 11. kolovoza 2015.

    

   Predmet: obavijest o rezultatima natječaja od 7.  srpnja 2015. godine –  sudionicima natječaja, svima

    

   Natječaj objavljen 7. srpnja 2015. godine za radno mjesto spremačice okončan je izborom kandidata prijavljenih na natječaj kako slijedi.

    

   1. Željka Bebić i Suzana Bajo  na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. Ivana Primorac na određeno puno radno vrijeme.

    

   Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Metković“ Metković kandidati sudionici predmetnog natječaja se obavještavaju ovim putem.

    

   R a v n a t e l j i c a:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Više

   OBAVIJEST – NOVI UPISNI ROK!

    

   Odlukom Upravnog vijeća poništava se obavijest o potpisivanju ugovora s roditeljima.

   Budući da je nakon prvog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta po skupinama, zbog nepotpisivanja ugovora od strane roditelja, Upravno vijeće raspisuje novi upisni rok

    25. i 26. kolovoza 2015. godine od 8 do 12 sati.

   Više

   Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-15-2

   Metković, 8. srpnja 2015.

    

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

    

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   1. Jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

    

   Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
   • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
   • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   Natječaj za radno mjesto spremačice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-15-1

   Metković, 7. srpnja 2015.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

    

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto spremačice

   1. Dvije (2) izvršiteljice na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. Jedna (1) izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

    

    

   Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

    

   • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
   • potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-15-1

   Metković, 7. srpnja 2015.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

    

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

   1. Tri (3) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. Tri (3) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

    

   Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
   • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
   • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“.

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Više

   OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA – VAŽNO !

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Metković, 8. lipnja 2015.

   O  B  A  V  I  J  E  S  T

   roditeljima

   U skladu s Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ za pedagošku godinu 2015./2016. obavještavamo vas da će se u vremenu

   od 15. lipnja do 3. srpnja 2015. godine 

   vršiti potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

   Vrtića i roditelja/skrbnika djece

   U zbornici Središnjeg dječjeg vrtića od 9 do 14 sati

   svakog radnog dana.

   VAŽNA NAPOMENA:

   Roditeljima/skrbnicima će biti uručena uplatnica za uplatu upisnine  u iznosu od 100 kuna.

   Roditelji/ skrbnici koji nisu podmirili dugovanja prema Vrtiću neće moći potpisati ugovor.

    

   Više