• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Obavijesti

   NATJEČAJ ZA ODGOJITELJICU ZA PROGRAM PREDŠKOLE

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/04

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-6

   Metković, 8. rujna 2017.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

    

   J A V N I   N  A  T  J  E  Č A  J 

   za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi izvršenja

   Programa predškole za radno mjesto

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 2. listopada 2017. do 31. svibnnja 2018. godine

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslik)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Više

   NATJEČAJ ZA ODGOJITELJICU

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/03

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-5

   Metković, 8. rujna 2017.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

    

   J A V N I   N  A  T  J  E  Č A  J 

   za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi zamjene postojećih zaposlenika za radno mjesto

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslik)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Više

   PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/01

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-3

   Metković, 8. rujna 2017.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

    

   PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 

   za zasnIvanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13. ), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu  (preslik)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Više

   NATJEČAJ ZA ASISTENTE

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/02

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-4

   Metković, 8. rujna 2017. godine

   Na temelju  članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

   N  A  T  J  E  Č A  J 

   za asistente u dječjem vrtiću

   Pet (5) izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

   Uvjeti:  Srednja škola u četverogodišnjem trajanju, VŠS ili VSS.

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za asistente“

                                                                                                      R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Više

   OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE

   U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja upućujemo:

    

   Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a rođena su

   od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine.

    

   Roditelji su dužni upisati dijete u ovaj program najkasnije do 25. rujna 2017. godine u Središnjem dječjem vrtiću svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

   Roditeljski sastanak održat će se 27. rujna (srijeda) u 12 sati u Središnjem dječjem vrtiću.

   Više

   ODGOJNE SKUPINE ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

   LEPTIRIĆI

   CVJETIĆI

   ZVJEZDICE

   PATKICA

   CIPELIĆI

   MEDVJEDIĆI

   ISKRICE

   ŽABICE

   BUBAMARE

   RIBICE

   PČELICE

   popodnevna PAHULJICE

   popodnevna SMJEHULJCI

   LISTA ČEKANJA – SREDIŠNJI VRTIĆ 

    

   DJEČJI VRTIĆ RADOST:

   PČELICE

   BUBAMARE

   ZVJEZDICE

   JAGODICE – POPODNEVNA

   LISTA ČEKANJA – RADOST

    

   DV VID – LOPOČI

   DV OTRIĆ SEOCI – PČELICE

    

   Roditeljski sastanak održat će se 31. kolovoza u 18:30 sati u Vrtiću/odgojnoj skupini djeteta.

   Više

   OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU

   Dragi roditelji,

   Roditeljski sastanak održat će se 31. kolovoza (četvrtak) u 18:30 sati u odgojnoj skupini /Vrtiću vašeg djeteta. Molimo da se odazovete ili na vrijeme opravdate svoj izostanak.

   Više