• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Program ranog učenja engleskog jezika

   Program ranog učenja engleskog jezika

   Naše odgojiteljice nastavljaju se kontinuirano educirati, tako su uspješno završile edukaciju u Stručno razvojnom centru za rano učenje engleskog jezika u DV Siget u Zagrebu.

   Program  ranog  učenja   engleskog  jezika  provodi  se  u  mješovitoj  skupini  u  Središnjem  vrtiću . Ovaj  program  temelji  se  na  prirodnom  situacijskom  učenju.  Jezični  sadržaji  se  kreiraju u  autentičnom  kontekstu  na  temelju  svakodnevnih  situacija,  dnevne  rutine , te  na  temelju interesa,  želja  i  potreba  djece. Djeci  se  nastoji   pružiti  stalan  protok  razumljivih  sadržaja, djeci bliskih  i  zanimljivih  aktivnosti  i  dovoljno  dodatnih  informacija  kako  bi  usvajali  jezik  bez  pritiska.

   Djecu  se  potiče  da  izraze  svoje  misli, potrebe i  osjećaje  na  engleskom  jeziku. Odgojitelji  u  komunikaciji  koriste  kombinirano  hrvatski  i  engleski  jezik. Fokus  je  na  slušanju  i  spontanom  korištenju  jezika.

   Odgojitelji  kreiraju  ugodnu,  poticajnu  atmosferu  i  okruženje, a  sadržaji  se  temelje  na  temama  prateći  potrebe  i  interese  djece. Osnovna  težnja  je  da  proces  bude  zanimljiv  i  ugodan,  te  da se  uklopi  u  svakodnevni  ritam  kako  bi  bio  učinkovit. Naglasak  je  na  kvalitetnom  kreiranju  sadržaja,  a  ne  na  reprodukciji, te  na što  većoj  uronjenosti djece  u  jezik.

   Komentari isključeni za Program ranog učenja engleskog jezika

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar