• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • OGLAS O UPISU

   OGLAS O UPISU

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/22-01/07, UR.BROJ: 2117-10-05-22-01, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2022./2023., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 2. do 13. svibnja 2022. godine, vrši se upis djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2022./2023. godinu

   I.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   Dokumentacija se predaje u uredu administratora u Središnjem dječjem vrtiću, radnim danom od 8 – 12 sati.

   Roditelji koji nisu u mogućnosti predati dokumentaciju osobno, mogu to učiniti elektronskom poštom na adresu: upisi@vrticimetkovic.hr

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrda o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta
   • Popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja;  dokaz o statusu poljoprivrednika (za poljoprivrednike); potvrda o redovnom školovanju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
   • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
   • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku, odnosno potvrda o isplaćenom doplatku za prethodni mjesec
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdana od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrda o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U Alternativne programe po koncepciji Marije Montessori (vrtićki i jaslični program) i Posebni program ranog učenja engleskog jezika, djeca se upisuju ovisno o broju slobodnih mjesta.

   U obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (250 sati), a koja nisu obuhvaćena redovitim programima, upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području Grada Metkovića, a ako ima slobodnih mjesta mogu se upisati djeca iz susjednih općina.

   Vrtić zadržava pravo upisa djece u vrtiće prema mjestu prebivališta zbog povećanja postojećih kapaciteta vrtića.

   VI.

   Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 28. svibnja 2022. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Vrtića.

   Zahtjevi zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

   Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 29. svibnja do 05. lipnja 2022. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 10. lipnja 2022. godine

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Komentari isključeni za OGLAS O UPISU

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar