PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/17-05/01

Ur.broj: 2117-107-04-01-17-3

Metković, 8. rujna 2017.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

 

PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 

za zasnIvanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

 

Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13. ), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Životopis
  • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
  • Potvrdu o položenom stručnom ispitu  (preslik)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                   Julijana Bebić

Komentari isključeni za PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar