• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

   PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/01

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-3

   Metković, 8. rujna 2017.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

    

   PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 

   za zasnIvanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:

   1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

    

   Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13. ), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
   • Potvrdu o položenom stručnom ispitu  (preslik)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Komentari isključeni za PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJICU

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar