• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

   Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601/02-15-01/01

   Urbroj: 2117-107/15-01-1

   Metković, 11. kolovoza 2015.

    

   Predmet: obavijest o rezultatima natječaja od 7.  srpnja 2015. godine –  sudionicima natječaja, svima

    

   Natječaj objavljen 7. srpnja 2015. godine za radno mjesto spremačice okončan je izborom kandidata prijavljenih na natječaj kako slijedi.

    

   1. Željka Bebić i Suzana Bajo  na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. Ivana Primorac na određeno puno radno vrijeme.

    

   Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Metković“ Metković kandidati sudionici predmetnog natječaja se obavještavaju ovim putem.

    

   R a v n a t e l j i c a:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Komentari isključeni za Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar