• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Natječaj za radno mjesto spremačice

   Natječaj za radno mjesto spremačice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2148-04-01-15-1

   Metković, 7. srpnja 2015.

    

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

    

   N  A  T  J  E  Č A  J

    

   za radno mjesto spremačice

   1. Dvije (2) izvršiteljice na neodređeno puno radno vrijeme.
   2. Jedna (1) izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

    

    

   Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

    

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

    

   • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
   • potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
   • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

    

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

    

                                                                                                      R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                      Mira Penavić, dipl.pedagog

   Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto spremačice

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar