NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

 

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

          METKOVIĆ

 

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2117-107-01-15-2

Metković, 9. siječnja 2015. god.

 

Na temelju  članka 56. i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Metković i Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (N.N. 44/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO DOMARA

 

1. Jedan (1) izvršitelj  osoba s invaliditetom za rad 20 sati tjedno.         

 

UVJETI za radno mjesto:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13): KV odgovarajućeg smjera.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom
  2. dokaz o stručnoj spremi
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

 

Ravnateljica:

Mira Penavić, dipl. pedagog

 

Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar