• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

    

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

             METKOVIĆ

    

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-15-2

   Metković, 9. siječnja 2015. god.

    

   Na temelju  članka 56. i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Metković i Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (N.N. 44/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J

   ZA RADNO MJESTO DOMARA

    

   1. Jedan (1) izvršitelj  osoba s invaliditetom za rad 20 sati tjedno.         

    

   UVJETI za radno mjesto:

   Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13): KV odgovarajućeg smjera.

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   1. dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom
   2. dokaz o stručnoj spremi
   3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)
   4. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

    

   Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar