• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE – bez zasnivanja radnog odnosa

   NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE – bez zasnivanja radnog odnosa

   Na temelju članka 25. i 26. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97.,107/97. i 94/13. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ Metković raspisuje

    

    

   NATJEČAJ

   ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

   ZANIVANJA RADNOG ODNOSA

    

    

   RADNO MJESTO:                          ODGOJITELJ/ICA

   MJESTO RADA:                             Metković

   BROJ TRAŽENIH RADNIKA:     3

   VRSTA ZAPOSLENJA:                 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   RADNO VRIJEME:                        Puno radno vrijeme

   NAKNADA ZA PRIJEVOZ:          Djelomično

    

   Uz zamolbu kandidati prilažu:  

   1. Životopis
   2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN: br. 10/97., 107/07. i 93/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN: 133/97.)
   3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
   4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
   5. Uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
   6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

   Napomena:

   • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad će biti sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim propisima.

    

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:

   DJEČJI VRTIĆ „METKOVIĆ“ METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 22, s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

   Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE – bez zasnivanja radnog odnosa

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar