Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

            METKOVIĆ

Klasa: 601-02/14-05/01

Ur.broj: 2117-107-01-14-2

Metković, 24. rujna 2014. god.

 

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

 

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

 

  1. ODGOJITELJ/ICA

 

Jedan (1) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  / 25 sati tjedno, do  31. svibnja 2015. godine.

 

 UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.)

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

–          dokaz o stručnoj spremi

–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

 

 

Ravnateljica:

Mira Penavić, dipl. pedagog

Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar