• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • UPISI U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU

   UPISI U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU

   Na temelju Plana upisa djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković, KLASA: 601-05/23-01/04, UR.BROJ: 2117-107-05-23-3, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Metković“  za pedagošku godinu 2023./2024., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

   O    G    L    A    S

    od 22. do 31. svibnja 2023. godine, vrši se upis djece 

   u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2023./2024. godinu

   I.

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://www.vrticimetkovic.hr/ i na porti Središnjeg dječjeg vrtića.

   Dokumentacija se predaje u uredu administratora u Središnjem dječjem vrtiću, radnim danom od

   8 – 12 sati.

   Roditelji koji nisu u mogućnosti predati dokumentaciju osobno, mogu to učiniti elektronskom poštom na adresu: upisi@vrticimetkovic.hr, dokumenti se šalju isključivo u PDF formatu.

   Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

   II.

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
   • PRESLIKU RODNOG LISTA ( bez obzira na datum izdavanja)
   • POTVRDA/ELEKTORNIČKI ZAPIS O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA I DIJETE (ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva
   • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU I PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA DJETETA
   • POPUNJENI OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR (obavijest o održavanju istog roditelji će dobiti e-mailom).
   • OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
   • ZA DIJETE ZAPOSLENIH RODITELJA I REDOVNE STUDENTE/UČENIKE – ELEKTORNIČKI ZAPIS/POTVRDA HZMO O RADNO PRAVNOM STATUSU RODITELJA (ne stariji od 15 dana od podnošenja zahtjeva); ZA RODITELJE REDOVNE STUDENTE/UČENIKE POTVRDU FAKULTETA/ŠKOLE O STATUSU REDOVNOG STUDENTA/UČENIKA (ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis)
   • ZA SAMOHRANOG RODITELJA – POTVRDA O SAMOHRANOSTI RODITELJA (SMRTNI LIST PREMINULOG RODITELJA ILI RJEŠENJE CZS DA  SAM UZDRŽAVA DIJETE)
   • ZA DIJETE JEDNORODITELJSKIH OBITELJI – PRESUDA O RAZVODU BRAKA ILI DRUGI DOKAZ DA DRUGI RODITELJ NE ŽIVI U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU
   • ZA DIJETE RODITELJA INVALIDA – PRESLIKE DOKUMENATA O INVALIDNOSTI RODITELJA (HRVI, CIVILNI INV.)
   • ZA DIJETE KOJE JE OSTVARILO PRAVO NA SOCIJALNU USLUGU SMJUEŠTAJA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA – PRESLIKA RJEŠENJA/POTVRDE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
   • ZA DIJETE BEZ OBA RODITELJA – SMRTNI LIST PREMINULIH RODITELJA
   • ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – NALAZ I MIŠLJENJE JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA I DRUGA MEDICINSKA      DOKUMENTACIJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
   • AKO U OBITELJI IMATE TROJE I VIŠE MALODOBNE DJECE, PRILAŽETE PRESLIKE RODNIH LISTOVA SVE    DJECE
   • ZA DIJETE RODITELJA KOJI PRIMA DJEČJI DOPLATAK – PRESLIKA RJEŠENJA HZZO-a O DJEČJEM DOPLATKU, ODNOSNO POTVRDA O ISPLAĆENOM DOPLATKU ZA PRETHODNI MJESEC
   •  ZA DIJETE RODITELJA KOJI PRIMA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU – PRESLIKA RJEŠENJA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
   • ZA SMJENSKI RAD – POTVRDA O SMJENSKOM RADU OD STRANE POSLODAVCA (ne starija od 15 dana)

   III.

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

   • POTVRDA/ELEKTORNIČKI ZAPIS O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA I DIJETE (ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva)
   • POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA

   IV.

   U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

   U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života, iznimno u popodnevne odgojne skupine dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 4 godine života.

   Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Metković.

   U Alternativne programe po koncepciji Marije Montessori (vrtićki i jaslični program) i Posebni program ranog učenja engleskog jezika, djeca se upisuju ovisno o broju slobodnih mjesta.

   U obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (250 sati), a koja nisu obuhvaćena redovitim programima, upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

   VI.

   Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Vrtića.

   Zahtjevi zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

   Rok za prigovore na privremene rezultate upisa  je 5 dana od dana objave rezultata, a po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Vrtića.

   Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefone: 681-515, 681-877 svakog radnog dana, u vremenu od  8:00 do 12:00 sati te putem e-maila: upisi@vrticimetkovic.hr.

   Dragi roditelji, primijećena je naša pogreška kod obvezne dokumentacije za djecu koja prvi put upisuju vrtić, ukoliko ste započeli s prikupljanjem dokumentacije molimo vas još jednom provjerite obveznu dokumentaciju. Popis dokumentacije je sada ispravljen, naše isprike još jednom.

   Komentari isključeni za UPISI U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar