OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2019./2020., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

 

O    G    L    A    S

 od 6. do 17. svibnja 2019. godine, vrši se upis djece 

u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2019./2020. godinu

 

Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) mogu preuzeti zahtjev za upis u Središnjem dječjem vrtiću u Ulici kralja Zvonimira 22, radnim danom,  kao i na našim stranicama (klikom za preuzimanje na dnu stranice).

 

II

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

(*obvezna dokumentacija)

 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)*
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta*
 • Potvrda o sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta*
 • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja
 • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
 • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju 
 • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
 • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku
 • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
 • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje
 • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj ima prebivalište/boravište

 

III

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i preslika knjižice cijepljenja djeteta

 

IV

Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković, do 17. svibnja 2019. godine,  kada se roditelje obavještava o vremenu inicijalnog razgovora i dodjeli identifikacijskog broja djeteta.

V

Rezultati upisa će biti objavljeni do 31. svibnja 2019. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela kao i službenim stranicama Dječjeg vrtića. Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 1. do 8. lipnja 2019. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni do 15. lipnja 2019. godine. 

Komentari isključeni za OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar