• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Upis djece u redovne programe i program Predškole za novu pedagošku godinu

   Upis djece u redovne programe i program Predškole za novu pedagošku godinu

   Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2018./2019., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

    

   O    G    L    A    S

    od 21. svibnja do 1. lipnja 2018. godine vrši se upis djece u redovite programe i program Predškole

   u Dječji vrtić „Metković“ Metković za pedagošku 2018./2019. godinu

   Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) mogu preuzeti zahtjev za upis u Središnjem dječjem vrtiću u Ulici kralja Zvonimira 22, radnim danom,  kao i na www.vrticimetkovic.hr.

   Zahtjev za upis 2018  (kliknuti za preuzimanje)

   II

   Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

   • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o sistematskom pregledu i redovitom cijepljenju djeteta
   • Potvrde poslodavca o zaposlenju
   • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
   • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji
   • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
   • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
   • Potvrda Centra za socijalnu skrb ili preslika rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
   • Preslika rješenja HZZO-a o pravima na doplatak za dijete
   • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
   • Preslika rješenja/potvrde Centra za socijalnu skrb za dijete uzeto na uzdržavanje
   • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj/skrbnik ima prebivalište/boravište

   Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković, do 1. lipnja 2018. godine,  kada se roditelje obavještava o vremenu inicijalnog razgovora i dodjeli identifikacijskog broja djeteta.

    OBRAZAC ZA PRIJEMNI RAZGOVOR  (kliknuti za preuzimanje)

   III

   Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

   • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
   • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i redovitom cijepljenju djeteta

   Popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom roditelji predaju odgojiteljici svoje skupine do 1. lipnja 2018. godine te će pri tome dobiti pripadajući identifikacijski broj djeteta.

   IV

   Rezultati upisa (u obliku identifikacijskog broja djeteta) će biti objavljeni do 15. lipnja 2018. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela. Rok za prigovore na rezultate upisa  je do 23. lipnja 2018. godine. Ugovori s roditeljima potpisuju se od 1. do 15. rujna 2018. godine

   Komentari isključeni za Upis djece u redovne programe i program Predškole za novu pedagošku godinu

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar