NATJEČAJ ZA ASISTENTE

NATJEČAJ ZA ASISTENTE

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/17-05/02

Ur.broj: 2117-107-04-01-17-4

Metković, 8. rujna 2017. godine

Na temelju  članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

N  A  T  J  E  Č A  J 

za asistente u dječjem vrtiću

Pet (5) izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

Uvjeti:  Srednja škola u četverogodišnjem trajanju, VŠS ili VSS.

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za asistente“

                                                                                                   R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                   Julijana Bebić

Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA ASISTENTE

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar