• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • NATJEČAJ ZA ASISTENTE

   NATJEČAJ ZA ASISTENTE

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

   METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/17-05/02

   Ur.broj: 2117-107-04-01-17-4

   Metković, 8. rujna 2017. godine

   Na temelju  članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

   N  A  T  J  E  Č A  J 

   za asistente u dječjem vrtiću

   Pet (5) izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine

   Uvjeti:  Srednja škola u četverogodišnjem trajanju, VŠS ili VSS.

   Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

   • Životopis
   • Dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
   • Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
   • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
   • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

   Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za asistente“

                                                                                                      R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                      Julijana Bebić

   Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA ASISTENTE

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar