• Nove objave

  • Najnoviji komentari

    • Arhiva

    • Prikaži sve iz kategorije

    • Prikaži sve iz kategorije

    • Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

      Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

      DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

      METKOVIĆ

      Klasa: 601-02/15-05/01

      Ur.broj: 2148-04-01-15-1

      Metković, 7. srpnja 2015.

       

      Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

       

      N  A  T  J  E  Č A  J

       

      za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

      1. Tri (3) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme.
      2. Tri (3) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

       

      Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

       

      Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

      • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
      • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
      • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
      • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
      • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

       

      Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

       

      Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“.

                                                                                                         R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                         Mira Penavić, dipl.pedagog

      Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

      Komentiranje nije više moguće

      Ostavite komentar