Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/15-05/01

Ur.broj: 2148-04-01-15-3

Metković, 15. rujna 2015.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A  J 

za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

  1. Jedan/na (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti natječaja:  – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07. i 94/13.) i članku 24. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković.

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Dokaz o stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
  • Potvrdu o položenom stručnom ispitu
  • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
  • Potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „za natječaj“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Mira Penavić, dipl.pedagog

Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece

Komentiranje nije više moguće

Ostavite komentar