• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICE

   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICE

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

               METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/15-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-15-2

   Metković, 9. siječnja 2015. god.

    

   Na temelju  članka 56. i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Metković Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J 

   ZA RADNO MJESTO KUHARA/ICE

    

   1. Jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.         

    

   UVJETI za radno mjesto:

    Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) : KV KUHAR/ICA

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   1. dokaz o stručnoj spremi
   2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)
   3. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICE

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar