• Nove objave

 • Najnoviji komentari

  • Arhiva

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Prikaži sve iz kategorije

  • Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

   Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

   DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

               METKOVIĆ

   Klasa: 601-02/14-05/01

   Ur.broj: 2117-107-01-14-2

   Metković, 24. rujna 2014. god.

    

    

   Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Metković raspisuje sljedeći

    

   N A T J E Č A J

    

   ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

    

   1. ODGOJITELJ/ICA

    

   Jedan (1) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  / 25 sati tjedno, do  31. svibnja 2015. godine.

    

    UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

   Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07/ i 94/13.)

    

   Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

   –          dokaz o stručnoj spremi

   –          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

   –          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13.)

   –          dokaz o hrvatskom državljanstvu.

    

   Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Dječji vrtić Metković, Kralja Zvonimira 22 Metković s naznakom „za natječaj“.

    

    

   Ravnateljica:

   Mira Penavić, dipl. pedagog

   Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

   Komentiranje nije više moguće

   Ostavite komentar